Lắp đặt Phòng Game Chuyên nghiệp Nha Trang

DỰ ÁN TEEMO GAMING – NHA TRANG

Teemo Gaming Nha Trang Địa chỉ: 19 Trịnh Phong – Phước Tiến – Nha Trang Mô hình: Icafe Cấu hình máy Phòng Game Teemo Gaming: Mainboard