Lắp đặt phòng Game Nha Trang

Phòng Game 20 PC

PHÒNG GAME 20 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 20 MÁY – SONG PHƯƠNG  Được thiết kế theo mô hình Cyber Game Mini, phòng game 20 máy được đầu

PHÒNG GAME 30 MÁY

PHÒNG GAME 30 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 30 MÁY – SONG PHƯƠNG Được thiết kế theo mô hình Cyber Game hoặc mô hình Icafe, phòng Game 30

PHÒNG GAME 40 MÁY

PHÒNG GAME 40 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 40 MÁY – SONG PHƯƠNG Được thiết kế theo mô hình Cyber Game hoặc mô hình Icafe, phòng Game 40

PHÒNG GAME 50 MÁY

PHÒNG GAME 50 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 50 MÁY – SONG PHƯƠNG Được thiết kế theo mô hình Cyber Game hoặc mô hình Icafe, phòng Game 50

LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 60 MÁY - icafe.songphuong.vn

PHÒNG GAME 60 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 60 MÁY – SONG PHƯƠNG Được thiết kế theo mô hình Cyber Game hoặc mô hình Icafe, phòng Game 60

DỰ ÁN TEEMO GAMING – NHA TRANG

Teemo Gaming Nha Trang Địa chỉ: 19 Trịnh Phong – Phước Tiến – Nha Trang Mô hình: Icafe Cấu hình máy Phòng Game Teemo Gaming: Mainboard

PHÒNG GAME 70 MÁY

TƯ VẤN LẮP ĐẶT PHÒNG GAME 70 MÁY – SONG PHƯƠNG  Được thiết kế theo mô hình Cyber Game hoặc mô hình Icafe, phòng Game 70